Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IKBP.271.4.2022
Tytuł ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Białobrzegi w 2023 roku”
Data publikacji 2022-09-19 15:00
Termin składania ofert 2022-10-21 10:00
Termin otwarcia ofert 2022-10-21 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (124,38 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SWZ wraz z załącznikami - (1,79 MB)
Inne informacje JEDZ

Informacja o kwocie

Protokół z sesji otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert - (459,39 KB)
Inne informacje
Zawiadomienie o wyborze oferty - (798,33 KB)