Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IKBP.271.5.2022
Tytuł „Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy”
Data publikacji 2022-09-14 12:00
Termin składania ofert 2022-09-29 10:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (84,37 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SWZ wraz z załącznikami - (1,3 MB)
Inne informacje Dokumentacja cz1

Dokumentacja cz2

Kosztorysy ofertowe

Specyfikacje techniczne

Przedmiary Robót

Odpowiedzi nr 1

Informacja o kwocie

Protokół z sesji otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert - (470,46 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyborze oferty - (779,83 KB)