Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: MKiDG.271.2.3.2022
Tytuł Zakup i dostawa 25 laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”
Data publikacji 2022-08-30 13:00
Termin składania ofert 2022-09-12 10:00
Termin otwarcia ofert 2022-09-12 12:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (76,3 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SWZ wraz z załącznikami - (1,42 MB)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (37,1 KB)
Inne informacje Odpowiedzi nr 1

Odpowiedzi nr 2

Informacja o kwocie
2022-09-12

Protokół z sesji otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert - (270,58 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyniku postępowania - (611,66 KB)