Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IKBP.271.2.2022
Tytuł „Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy”
Data publikacji 2022-08-26 10:00
Termin składania ofert 2022-09-12 10:00
Termin otwarcia ofert 2022-09-12 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (85,18 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SWZ wraz z załącznikami - (1,3 MB)
Inne informacje Dokumentacja cz1

Dokumentacja cz2

Przedmiary robót

Kosztorysy ofertowe

Specyfikacja techniczna

Informacja o kwocie

Protokół z sesji otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert - (460,97 KB)
Informacja o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie - (808,39 KB)