Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IKBP.271.1.2022
Tytuł „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Dębina, dz. o nr ewid. 1030, 995/1, 1107/1, 1107/2”
Data publikacji 2022-08-11
Termin składania ofert 2022-08-26 10:00
Termin otwarcia ofert 2022-08-26 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (80,42 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SWZ - (917,5 KB)
Inne informacje Załączniki do SWZ

Przedmiary Robót

Kosztorys ofertowy

Specyfikacje techniczne

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - (35,31 KB)
Inne informacje Zmiana SWZ

Informacja o kwocie

Protokół z sesji otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert - (462,65 KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty - (786,69 KB)