Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IIK.271.4.6.2022
Tytuł „Budowa budynku sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Korniaktowie Północnym”
Data publikacji 2022-08-09 11:00
Termin składania ofert 2022-08-25 10:00
Termin otwarcia ofert 2022-08-25 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (82,63 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SWZ - (926,57 KB)
Inne informacje Załączniki do SWZ

Dokumentacja cz1

Dokumentacja cz2

Dokumentacja cz3

Dokumentacja cz4

Dokumentacja cz5

Przedmiary Robót

Informacja o kwocie

Protokół z sesji otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert - (670,16 KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty - (728,42 KB)