Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IIK.271.4.4.2022
Tytuł „Rozbudowa budynku Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym”
Data publikacji 2022-08-09 09:00
Termin składania ofert 2022-08-24 10:00
Termin otwarcia ofert 2022-08-24 11:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_14.pdf - (81,07 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
swz_rozbudowa_ow.pdf - (925,06 KB)
Inne informacje Załączniki do SWZ

Przedmiary Robót

Dokumentacja cz1

Dokumentacja cz2

Dokumentacja cz3

Dokumentacja cz4

Dokumentacja cz5

Dokumentacja cz6

Informacja o kwocie

Protokół z sesji otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert - (665,17 KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty - (718,52 KB)