Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IIK.271.4.5.2022
Tytuł „Budowa kładki dla pieszych w Woli Dalszej”
Data publikacji 2022-08-08 13:00
Termin składania ofert 2022-08-23 10:00
Termin otwarcia ofert 2022-08-23 12:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (81,2 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SWZ - (918,69 KB)
Inne informacje Załączniki do SWZ

PFU

Odpowiedz 1

Informacja o kwocie

Protokół z sesji otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert - (731,84 KB)
Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
Zawiadomienie o wyborze - (788,73 KB)