Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Aktualne postępowania
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
IIK.271.4.3.2021 2021-06-18 10:00 „Rozbudowa sieci wodociągowej w Budach Łańcuckich”
IIK.271.4.2.2021 2021-05-11 10:00 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – uzbrojenie działek budowlanych w miejscowości Dębina” „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – uzbrojenie działek budowlanych w miejscowości Korniaktów Południowy
IIK.271.4.1.2021 2021-02-23 10:00 „Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Korniaktowie Płn. i odcinków sieci wodociągowej – etap II”
2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
IIK.271.4.5.2020 2020-10-29 09:30 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Białobrzegach - uzbrojenie działek budowlanych” oraz „Przebudowa sieci wodociągowej w Białobrzegach”
IKBP.271.6.2020 2020-11-04 09:30 „ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BIAŁOBRZEGI W 2021 ROKU”
IIK.271.4.4.2020 2020-07-24 09:30 „Remont strażnicy OSP w Korniaktowie Północnym ” oraz „Remont pokrycia dachowego w Domu Kultury w Korniaktowie Północnym”
IKBP.271.5.2. 2020 2020-07-15 09:30 „MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE BUDY ŁAŃCUCKIE, dz. o nr ewid. 811/2, 812, 813, 1330/2”.
IIK.271.4.4.2020 2020-06-18 09:30 „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Korniaktowie Północnym.”
IIK.271.4.3.2020 2020-06-03 09:30 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Białobrzegach Baranie Miasto”