Zarządzenia 2022

Data dodania: 2022-12-06

Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 06 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 06 grudnia 2022 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w roku 2023, określonych w Załączniku do Uchwały Nr XLIII/337/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczności i o wolontariacie na 2023 rok oraz regulaminu powoływania i pracy komisji konkursowej.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 06.12.2022 11:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 06.12.2022 11:31 Publikacja 1