Zarządzenia 2021

Data dodania: 2021-12-16

Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 07 grudnia 2021r.

Zarządzenie Nr 68/2021 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 07 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w roku 2022, określonych w Załączniku do Uchwały Nr XXXI/233/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok oraz regulaminu powoływania i pracy komisji konkursowej.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 16.12.2021 09:33

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 16.12.2021 09:33 Publikacja 1