Zarządzenia 2018

Data dodania: 2018-12-06

ZARZĄDZENIE NR 76/2018 WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 6 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2018 WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w roku 2019, określonych w Załączniku do Uchwały
Nr II/14/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 roku  w sprawie Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 rok oraz regulaminu powoływania i pracy komisji konkursowej.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 06.12.2018 16:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 06.12.2018 16:01 Publikacja 1