Obwieszczenia

Data dodania: 2020-08-03

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 03.08.2020 r.

ŁP.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy   z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu  3 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja znak: ŁP.6220.1.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R w gminie Białobrzegi” na działkach nr 121/4, 112/6, 112/7, 564, 550/2, 41/4, 163 w miejscowości Białobrzegi.

            Z treścią decyzji, aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 pokój nr 1.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), informuję, iż zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Wskazuję dzień publicznego ogłoszenia: 03.08.2020 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 03.08.2020 10:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 03.08.2020 14:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 03.08.2020 14:17 Publikacja 1