Obwieszczenia

Data dodania: 2018-01-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) stosownie do art. 50 ust. 1 i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

zawiadamia się,

że zostało wszczęte dnia 11.12.2017 r. na żądanie T-Mobile S.A.,
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa,
reprezentowanego przez pełnomocnika
Pana Marka Świderskiego postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej „55959 Białobrzegi Budy” na terenie działki oznaczonej nr ewid. 431/4 położonej w miejscowości Korniaktów Północny, w Gminie Białobrzegi”.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się
z dokumentami, w szczególności z przebiegiem planowanej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi w pokoju nr 1 w godzinach 7³º - 15³º, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 29.01.2018 15:07
Publikujący Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 29.01.2018 17:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 29.01.2018 17:13 Publikacja 1