Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2020-05-25

Ogłoszenie ws. wyłożenia akt do wglądu

Białobrzegi, dnia 2020-05-25
ŁP.6220.1.2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) informuję, że do tutejszego Urzędu w dniu 18.05.2020 r. wpłynął wniosek z dnia 12.05.2020 r. (uzupełniony w dniu 22.05.2020 r.) Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie,  ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut reprezentowanego przez P. Janusza Wolskiego — Dyrektora o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1275R w gminie Białobrzegi” na działkach nr 121/4, 112/6, 112/7, 564, 550/2, 41/4, 163 w miejscowości Białobrzegi.
Akta wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º. 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Alina Kud - Inspektor 25.05.2020 13:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 25.05.2020 15:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 25.05.2020 15:40 Publikacja 1