Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2022-10-04

Ogłoszenie Wójta Gminy Białobrzegi

Białobrzegi, 04.10.2022

ŁP.6220.1.2022

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. ze zm.) informuję, że do tutejszego Urzędu w dniu 13.09.2022 r. wpłynął wniosek Gospodarstwa Ogrodniczego Damian Chrzan, Głuchów 321, 37-100 Łańcut o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przekształcenie otworów hydrogeologicznych o numerach S-1A, S-2. S-3 i S-4 w studnie ujęcia o tych samych numerach na działkach: 1793/7, 713/1, 1793/8, 699/2 w miejscowości Dębina, gm. Białobrzegi”

Akta wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4,
37-114 Białobrzegi, pok. Nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º.

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Joanna Kosior 01.01.1970 01:00
Publikujący Joanna Kosior - Inspektor - jkosior 04.10.2022 14:46
Modyfikacja Joanna Kosior - 04.10.2022 14:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Joanna Kosior - Inspektor 04.10.2022 14:55 Edycja 4
Joanna Kosior - Inspektor 04.10.2022 14:49 Edycja 3
Joanna Kosior - Inspektor 04.10.2022 14:48 Edycja 2
Joanna Kosior - Inspektor 04.10.2022 14:46 Publikacja 1