Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2022-05-31

Ogłoszenie Wójta Gminy Białobrzegi

Białobrzegi, 30 maja 2022 roku

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 2023-2032 w okresie od dnia 31 maja 2022 r. do dnia 05 lipca 2022 r.


Działając na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) przedstawiam do konsultacji projekt dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 2023 – 2032. 

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do powyższego dokumentu za pomocą załączonego formularza.

Projekt dokumentu wraz z formularzem do zgłaszania uwag udostępnione zostaną w okresie od dnia 31 maja 2022 r. do dnia 05 lipca 2022 r. w formie zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi, w zakładce „Dokumenty strategiczne” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi, w zakładce „Ogłoszenia”.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

- pisemnej oraz za pomocą poczty elektronicznej – poprzez wskazanie uwag i opinii do projektu strategii za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza w następujący sposób:

- poprzez złożenie formularza w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, 37 – 114 Białobrzegi 4,

- poprzez przesłanie formularza drogą pocztową na adres: Urzędu Gminy Białobrzegi, 37 – 114 Białobrzegi 4 lub

- w wersji elektronicznej na adres urzad@gmina-bialobrzegi.pl lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Gminy Białobrzegi:  /fk2554dnqr/skrytka; za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą profilu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI

(-)

Franciszek Masłoń

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 31.05.2022 09:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 31.05.2022 09:51 Publikacja 1