Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2021-01-22

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR A 266

Białobrzegi, 2021-01-22

IKBP.5543.1.3.2021

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO STAR A 266

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37 – 114 Białobrzegi, NIP: 815-16-32-831.

 

Przedmiot sprzedaży:

Samochód specjalny pożarniczy STAR A 266, stanowiący własność Gminy Białobrzegi.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: STAR

Model: A 266

Rok produkcji: 1984

Numer rejestracyjny: RLA G481

Numer identyfikacyjny: 4313957

Rodzaj silnika: wysokoprężny (olej napędowy)

Pojemność silnika: 6 842 cm3

Masa własna  7 500 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 12 500 kg

Kolor powłoki lakierowej: czerwony

Liczba miejsc siedzących: 10

Przebieg: 7 877 km

Stan techniczny: pojazd kompletny (dodatkowe wyposażenie strażackie: autopompa, armatka wodna, urządzenia sygnalizacyjne), pojazd sprawny technicznie (posiada ważne badanie techniczne   okresowe). 

Data ważności badania technicznego: 4 sierpień 2021 r.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym w miejscowości Korniaktów Północny, nr posesji 86, w terminie od 22.01.2021 r. do 1.02.2021 r. od godz. 800 do godz. 1900 (z wyjątkiem niedzieli) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (osoba do kontaktu: Pan Mieczysław Żak – Prezes OSP Korniaktów Północny, tel. 603 612 910).

 

Cena wywoławcza:

5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 1.02.2021 r. do godz. 930 . Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • numer PESEL i NIP oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się  ze stanem sprzedawanego pojazdu, bądź też o ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na zakup samochodu pożarniczego
     STAR A 266”,
w Urzędzie   Gminy   w   Białobrzegach,   Białobrzegi 4, 37 – 114 Białobrzegi     (ofertę  

     należy  przesłać  drogą  pocztową   bądź  też   złożyć   w Punkcie Obsługi Klienta znajdującym się na

     parterze  przy  wejściu do budynku Urzędu Gminy).

Nabywcą w/w samochodu pożarniczego zostanie wybrany oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny (licytację) dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania zamiaru sprzedaży bez podania przyczyn.

Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 7 dni, licząc od dnia wyboru nabywcy.

 

Do kontaktów ze strony Urzędu Gminy Białobrzegi upoważniony jest P. Wiesław Świzdor,  tel. 17 224-03-50.

 

Wójt Gminy Białobrzegi

Franciszek Masłoń

 

                                  

Załączniki:

Wzór formularza ofertowego

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył mgr inż. Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 22.01.2021 15:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 22.01.2021 16:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 22.01.2021 16:03 Publikacja 1