Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2020-01-14

Ogłoszenie o sprzedaży

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY BRAMY GARAŻOWEJ  - 2 SZT.

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Białobrzegi , Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, NIP: 815-16-32-831.

Przedmiot sprzedaży:

Bramy dwuskrzydłowe w konstrukcji stalowej,  ocieplane, pokryte blachą trapezową. Bramy wykonana w technologii rzemieślniczej – ramy bram uszkodzone podczas demontażu – rozcięte w celu wyciągnięcia z muru.

 – wymiary jednej bramy: 3,28 m x 3,26 m = 10,69 m2

Bramy garażowe można obejrzeć i zapoznać się z ich stanem technicznym na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, Białobrzegi 5B, 37-114 Białobrzegi, w terminie od 15.01.2020r. do 22.01.2020r. od godziny 730 -1530 ( z wyjątkiem soboty i niedzieli) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym ( osoba do kontaktu : Pan Damian Zając – tel.017-224-03-50)

 

Cena wywoławcza 1 szt. bramy:

855,20 zł  ( słownie :  osiemset pięćdziesiąt pięć złotych, 20/100 )

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 22.01.2020r. do godz. 0930.

Oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta,
  • numer PESEL ( ewentualnie NIP) oferenta,
  • oferowaną cenę,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem sprzedawanych bram garażowych,  bądź też o ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

 

  1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na zakup bramy garażowej”,
    w  Urzędzie Gminy w Białobrzegach, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi ( pokój nr 7).
  2. Oferent może złożyć ofertę na zakup jednej sztuki  lub na zakup dwóch sztuk bram garażowych

 

Nabywcą w/w bramyzostanie wybrany oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ( licytację)dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania zamiaru sprzedaży bez podania przyczyny. Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 7dni, licząc od dnia wyboru nabywcy.

 

Do kontaktów ze strony Urzędu Gminy Białobrzegi upoważniony jest: P. Damian Zając, tel. 017 -224 – 03-50

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń- Wójt Gminy Białobrzegi 14.01.2020 13:17
Publikujący Alina Kud - Inspektor 14.01.2020 13:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 14.01.2020 13:49 Publikacja 1