Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2018-05-02

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Białobrzegi, 2018-05-02

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

SAMOCHODU Łada Niva RLA89UM

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej Białobrzegi 5B, 37 – 114 Białobrzegi, NIP: 815-16-32-831.

 

Przedmiot sprzedaży:

Samochód Łada Niva RLA89UM, stanowiący własność Zakładu Komunalnego w Białobrzegach.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: Łada Niva

Model: 2121 Niva

Rok produkcji: 1999

Numer rejestracyjny: RLA 89UM

Numer identyfikacyjny: XTA212140X1420585

Rodzaj silnika: niskoprężny (benzyna)

Pojemność silnika: 1689

Masa własna :1210 kg

Dopuszczalna masa całkowita: 1610 kg

Kolor powłoki lakierowej: BIAŁY

Liczba miejsc siedzących:5

Przebieg: 136187 km

Stan techniczny: Zawieszenie przednie i tylnie wykazują zużycie połączeń sworzniowych, amortyzatory przednie i tylnie nie tłumią drgań , sprężyny śrubowe i resory trwale odkształcone, wycieki oleju i ślady przedmuchu spalin z silnika. Nadwozie – na obrzeżach blachy wykwity rdzy , uszczelki drzwi i szyb oraz wykładziny tapicerskie zestarzałe , powłoka lakierowa zmatowiała , porysowana , Pojazd wymaga poszerzonej obsługi technicznej – badanie techniczne ważne do 29 czerwca 2018r.

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Białobrzegach, Białobrzegi 5 B , 37 – 114 Białobrzegi, w terminie od 04.05.2018 r. do 11.05.2018 r. od godz. 800 do godz. 1500 (od poniedziałku do piątku) po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (osoba do kontaktu: Krzysztof Skoczyński – Kierownik ZGK , tel. 172245213).

 

Cena wywoławcza:

1.600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 14.05.2018 r. do godz. 900 . Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta
  • numer PESEL i NIP oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał sięze stanem sprzedawanego pojazdu. bądź też o ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: „Oferta na zakup samochodu Łada NIVA ”, w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Białobrzegi 5 B .

Nabywcą w/w samochodu zostanie wybrany oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny (licytację) dla oferentów, którzy złożyli te oferty.

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania zamiaru sprzedaży bez podania przyczyn.

Ustala się termin zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 7 dni, licząc od dnia wyboru nabywcy.

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                                  ……………………………………………………

 

 

 

                                          

 

 

 

Załączniki:

Wzór formularza ofertowego

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył SKOCZYŃSKI KRZYSZTOF - KIEROWNIK ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BIAŁOBRZEGACH 02.05.2018
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 02.05.2018 13:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 02.05.2018 13:25 Publikacja 1