Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2023-08-22

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

OGŁOSZENIE

O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Wójt Gminy Białobrzegi ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu planowanego do złożenia w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.).

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Białobrzegi poprzez doposażenie jednostek odpowiedzialnych za podejmowanie działań ratowniczych. Zadanie obejmować będzie zakup i dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, celem prowadzonych akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk atmosferycznych.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty według wzoru załączonego do ogłoszenia otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera Regulamin otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu planowanego do złożenia w ramach naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23, stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 61/2023 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 22.08.2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Białobrzegi osobiście, za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich na adres: Urząd Gminy w Białobrzegach, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, w terminie do dnia 13.09.2023 r., w dni robocze od 7:30 do 15:30 z dopiskiem: „Nabór partnera do projektu w ramach Działania FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu”.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi: www.gmina-bialobrzegi.pl/ oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru dostępne są pod nr telefonu:
(17) 224 52 20 (wew. 18).

WÓJT
-
mgr inż Franciszek Masłoń

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Piotr Chudzik 22.08.2023 14:54
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz - pchudzik 22.08.2023 15:12
Modyfikacja Piotr Chudzik 22.08.2023 15:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 22.08.2023 15:44 Edycja 3
Piotr Chudzik -Sekretarz 22.08.2023 15:13 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 22.08.2023 15:12 Publikacja 1