Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2017-05-25

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Białobrzegi na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) informuje o podjęciu w dniu 31.03.2017 r. przez Radę Gminy Białobrzegi uchwały nr XXIV/184/2017 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białobrzegi. Z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Białobrzegi oraz załączonym do niego uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy można zapoznać się na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Białobrzegi oraz w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi (Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi) w pok. nr 10.

Metryka

Metryka
Wytworzył Wojciech Mazur -stanowisko ds. infrastruktury i rozwoju loklanego 25.05.2017
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 25.05.2017 00:00
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 25.05.2017 15:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1