Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2022-01-11

OBWIESZCZENIE z dnia 11 stycznia 2022 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.),
WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA o wydaniu decyzji znak: N-VHI.7820.1.25.2018, z dnia 22 grudnia 2021 r.
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: „Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94", na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, ul. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, pod adresem: www.gov.pl/web/uw-podkarpacki, w zakładce „co robimy/nieruchomości i budownictwo" lub osobiście w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia pod numerem telefonu 17-867-15-64.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.
Stosownie do art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), decyzję uważa się za doręczoną po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Alina Kud 11.01.2022 08:00
Publikujący Jan Kowalski - supervisor 14.01.2022 09:07
Modyfikacja Jan 17.01.2022 08:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Kowalski 17.01.2022 08:40 Edycja 6
Jan Kowalski 17.01.2022 08:39 Edycja 5
Jan Kowalski 17.01.2022 08:38 Edycja 4
Jan Kowalski 14.01.2022 11:40 Edycja 3
Jan Kowalski 14.01.2022 09:10 Edycja 2
Jan Kowalski 14.01.2022 09:07 Publikacja 1