Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2022-11-16

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 15.11.2022r.

Białobrzegi, 15.11.2022

ŁP.6220.1.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j. ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 15.11.2022 r. została wydana decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Gospodarstwa Ogrodniczego Damian Chrzan, Głuchów 321, 37-100 Łańcut dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przekształcenie otworów hydrogeologicznych o numerach S-1A, S-2. S-3 i S-4 w studnie ujęcia o tych samych numerach na działkach: 1793/7, 713/1, 1793/8, 699/2 w miejscowości Dębina, gm. Białobrzegi”.

W ciągu 14dni od daty publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zainteresowane strony biorące udział w postepowaniu mogą w Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º, zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji.

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 15.11.2022 01:00
Publikujący Karolina Krzysztoń - kkrzyszton 16.11.2022 08:40
Modyfikacja Karolina 28.11.2022 11:32

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 28.11.2022 11:32 Edycja 11
Karolina Krzysztoń 28.11.2022 11:31 Edycja 10
Karolina Krzysztoń 28.11.2022 11:31 Edycja 9
Karolina Krzysztoń 28.11.2022 08:33 Edycja 8
Karolina Krzysztoń 16.11.2022 08:42 Edycja 7
Karolina Krzysztoń 16.11.2022 08:42 Edycja 6
Karolina Krzysztoń 16.11.2022 08:40 Edycja 5
Karolina Krzysztoń 16.11.2022 08:40 Edycja 4
Karolina Krzysztoń 16.11.2022 08:40 Edycja 3
Karolina Krzysztoń 16.11.2022 08:40 Edycja 2
Karolina Krzysztoń 16.11.2022 08:40 Publikacja 1