Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2022-10-04

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 04.10.2022

Białobrzegi, 04.10.2022

ŁP.6220.1.2022

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j. ze zm.), w związku z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. ze zm.)

zawiadamiam

,że zostało wszczęte w dniu 13.09.2022 r., na wniosek Gospodarstwo Ogrodnicze Damian Chrzan, Głuchów 321, 37-100 Łańcut postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przekształcenie otworów hydrogeologicznych o numerach S-1A, S-2. S-3 i S-4 w studnie ujęcia o tych samych numerach na działkach: 1793/7, 713/1, 1793/8, 699/2 w miejscowości Dębina, gm. Białobrzegi”

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. ze zm.) organ prowadzący postępowanie wystąpił do:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
  • Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie,
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 kpa informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Akta wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 1, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7³º do 15³º.

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Joanna Kosior 01.01.1970 01:00
Publikujący Joanna Kosior - Inspektor - jkosior 04.10.2022 14:54
Modyfikacja Joanna Kosior - 04.10.2022 14:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Joanna Kosior - Inspektor 04.10.2022 14:57 Edycja 3
Joanna Kosior - Inspektor 04.10.2022 14:55 Edycja 2
Joanna Kosior - Inspektor 04.10.2022 14:54 Publikacja 1