Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2020-12-16

Informacja o udzieleniu zamówienia

ADG.271.1.43.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający - Gmina Białobrzegi - działając zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.1842 z późn. zm.) informuje, że udzielono następującego zamówienia:

  1. Zamawiający: Gmina Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi, Białobrzegi 4;
  2. Data  i miejsce zawarcia umowy: 10.12.2020 r. , Białobrzegi;
  3. Przedmiot umowy: Zakup przenośnego sprzętu komputerowego w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu COVID-19 - przygotowanie możliwości pracy zdalnej dla wszystkich biurowych pracowników:
  • Laptop Lenovo V15 -8 sztuk
  • Myszka bezprzewodowa Logitech M190 - 8 sztuk
  • Pakiet Licencji Microsoft Office Standard

4) Wartość zamówienia: netto: 23 226,00 zł ,  brutto: 28 567,98  zł, 5 440,24 euro;

5) Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych:

Zastosowano zwolnienie wynikające z art. 6a. ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.1842 z późn. zm.) z uwagi na spełnienie przesłanek z przedmiotowego przepisu. Zamówienia udzielono na podstawie art. 6a ust. 1, w związku z art.3 ust. 1 i art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020.1842 z późn. zm.) oraz §22 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2020.2132), w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu COVID-19 - przygotowanie możliwości pracy zdalnej dla wszystkich biurowych pracowników z uwagi na specyfikę pomieszczeń i budynku Urzędu. Konieczność zapewnienia możliwości pracy zdalnej wynika z aktualnego i prognozowanego stanu epidemii oraz ryzyka niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa, również z uwagi na kontakt z klientem zewnętrznym . Aby zapewnić możliwość pracy zdalnej dla pracowników konieczne jest doposażenie Urzędu w dodatkowy przenośny sprzęt komputerowy – 8 laptopów wraz z pakietem office i myszką bezprzewodową.

6) Wykonawca: KAWICOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Przemysłowa 15, 37-100 Łańcut

Informację podaje się do wiadomości publicznej w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 6a. ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.

Franciszek Masłoń

           WÓJT GMINY BIAŁOBRZEGI

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył mgr inż. Franciszek Masłoń- Wójt Gminy Białobrzegi 16.12.2020 15:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 16.12.2020 15:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 16.12.2020 15:49 Publikacja 1