Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2022-01-19

Informacja

INFORMACJA O OTRZYMANIU UPROSZCZONEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), Wójt Gminy Białobrzegi zamieszcza treść otrzymanej oferty na realizację zadania publicznego.

W dniu 13.01.2022 roku do Urzędu Gminy Białobrzegi wpłynęła uproszczona oferta  od Fundacji „Siła Kropli” im. Siostry Kingi Czerwonki w Grodzisku Górnym na realizację zadania publicznego  pod nazwą: „Ja też potrafię pomagać” – warsztaty dla dzieci uczęszczających do wszystkich przedszkoli z terenu Gminy Białobrzegi.

Treść złożonej oferty zamieszczono na okres 7 dni w:

– Biuletynie Informacji Publicznej;

– siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na  

   zamieszczanie ogłoszeń;

– na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia: 26.01.2022r. w następujący sposób:

– korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4,

– drogą elektroniczną na adres: 

Liczy się data wpływu do urzędu gminy.

 

 

Wójt - mgr inż. Franciszek Masłoń                                                                                            

 

 

Białobrzegi, dnia 19.01.2022r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Alina Kud - Inspektor 19.01.2022 11:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 19.01.2022 14:29

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 19.01.2022 14:29 Publikacja 1