Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

Data dodania: 2018-12-20

I N F O R M A C J A

 

Białobrzegi, dnia 20.12.2018 r.

ŁPMK.6220.1.2018

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 


            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

w dniu: 20.12.2018 r.

na wniosek: Safiro Nutrition Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Mikołaja Reja 12, 35 – 211 Rzeszów, KRS nr 0000442465 została wydana przez Wójta Gminy Białobrzegi decyzja znak: ŁPMK.6220.1.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Produkcja tauryny w adoptowanym budynku na działkach: 1248/9 i 1248/10 obręb 0006 Wola Dalsza 369”.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, Marszałka Województwa Podkarpackiego są do wglądu w Urzędzie Gminy Białobrzegi (pok. 1), w godzinach 7:30 – 15:30 w terminie 14 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

       Informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Białobrzegi, stronie Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy Białobrzegi www.bip.gmina-bialobrzegi.pl oraz w miejscowości realizacji przedsięwzięcia.


 

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Łukasz Łuszczko - Inspektor ds. Ładu Przestrzennego i Mienia Komunalnego 01.01.1970 01:00
Publikujący Łukasz Łuszczko - Inspektor ds. Ładu Przestrzennego i Mienia Komunalnego 20.12.2018 15:38
Modyfikacja Łukasz Łuszczko 20.12.2018 15:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Łukasz Łuszczko - Inspektor ds. Ładu Przestrzennego i Mienia Komunalnego 20.12.2018 15:53 Edycja 2
Łukasz Łuszczko - Inspektor ds. Ładu Przestrzennego i Mienia Komunalnego 20.12.2018 15:38 Publikacja 1