Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2024-03-19

Ogłoszenie Wójta Gminy Czarna

 

ZI.6220.13.21.2023                                                                                    Czarna, dn. 11.03.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Czarna, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity
Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 11.03.2024 r., na wniosek
„MARWOS” M. Woś Spółka komandytowa, ul. Batalionów Chłopskich 1,
37-100 Łańcut
wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia p.n.:

 

„BUDOWA STACJI PALIW NA DZIAŁCE NR EW. GR. 594/2 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI WOLA MAŁA”.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z treścią przedmiotowej decyzji oraz zebranym materiałem dowodowym, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 35-001 Rzeszów, Al. Józefa Piłsudskiego 38, opinia znak: WOOŚ.4220.10.16.2023.PW.11 z dnia 3.01.2024 r., opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, 37-100 Łańcut,
ul. Mickiewicza 6, opinia znak: PSNZ.9020.4.14.2023 z dnia 3.11.2023 r., pismo znak: PSNZ.9020.4.14.2023 z dnia 18.12.2023 r., opinia sanitarna znak: PSNZ.9020.4.14.2023 z dnia 17.01.2024 r. oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5, opinia znak: RZ.ZZŚ.1.4901.129.2023.MG z dnia 11.12.2023 r., pismo znak: RZ.ZZŚ.1.4901.129.2023.MG z dnia 12.01.2024 r., który wyłożony jest do wglądu w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Gminy Czarna,
37-125 Czarna 260, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Treść decyzji środowiskowej została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna w dniu 11.03.2024 r.

 

 

 

 

WÓJT GMINY CZARNA

 

 

https://gminaczarna.biuletyn.net/?bip=2&cid=1136&id=3971

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Krzysztoń 19.03.2024 12:28
Modyfikacja Karolina 19.03.2024 12:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 19.03.2024 12:30 Edycja 2
Karolina Krzysztoń 19.03.2024 12:28 Publikacja 1