Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2023-12-19

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dn. 19.12.2023

Białobrzegi, 19.12.2023

ŁP.6220.3.2023

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 poz.775 ze zm.), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j. ze zm.),

zawiadamiam,

że w dniu 12.12.2023 r. została wydane postanowienie o oczywistej omyłce w decyzji Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 25.08.2023r. znak ŁP.6220.3.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Poszerzenie eksploatacji kruszywa naturalnego z części złoża „Wola Dalsza - Dziubek” i eksploatacji złoża „Wola Dalsza – Jeziorek - Dziubek w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi i Smolarzyny, powiat łańcucki, województwo podkarpackie”, z wniosku Zakład Robót Regulacyjnych Jeziorek Piotr, Dziubek Leszek., Medynia Łańcucka 207, 37-126 Medynia Głogowska,

Z treścią postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi, wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi. 37-114 Białobrzegi 4, w pokoju nr 1 w godzinach 7:30-14:30.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej

w terminie 19.12.2023 do 02.01.2024

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 19.12.2023
Publikujący Karolina Krzysztoń 19.12.2023 11:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 19.12.2023 11:56 Publikacja 1