Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Decyzje środowiskowe

Data dodania: 2024-04-03

Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi

Białobrzegi, 03.04.2024

ŁP.6220.6.2023.9

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), informuję o wydaniu przez Wójta Gminy Białobrzegi decyzji znak ŁP.6220.6.2023.7 z dnia 03.04.2024r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . „Przebudowa drogi powiatowej publicznej nr 1 519R Łańcut (Podzwierzyniec)- Białobrzegi w km 4+400 – 8+190 w miejscowości Dębina i Białobrzegi na terenie gminy Białobrzegi”.

Ponadto informuję, że w dniu 03.04.2024 r. została podana do publicznej wiadomości, na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi, treść ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wszelkie uwagi, wnioski oraz pytania należy kierować bezpośrednio pod nr telefonu: (17) 2240350 oraz składać pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@gmina-bialobrzegi.pl lub poprzez platformę ePUAP.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Krzysztoń 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Krzysztoń 03.04.2024 11:48
Modyfikacja Karolina 03.04.2024 11:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Krzysztoń 03.04.2024 11:49 Edycja 2
Karolina Krzysztoń 03.04.2024 11:48 Publikacja 1