Komisja rewizyjna

Komisja jest stałym organem kontrolnym i opiniodawczym Rady Gminy. Komisja dokonuje kontroli z uwzględnieniem interesu gminy, kierując się kryterium celowości, gospodarności, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa. Zakres działalności Komisji obejmuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i powierzone. Czynności kontrolne prowadzi tylko w zakresie zadań własnych. Komisja kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Kontrola obejmuje dokumentację nie podlegającą ochronie tajemnicą państwową i służbową. Kontrola dokumentacji uwzględnia zasady ochrony dóbr osobistych.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

 Zdąbłarz Wanda

Przewodnicząca Komisji

2

Leja Robert

Członek komisji

3

Wojnar Agnieszka

Członek komisji

4

Golak Stanisław

Członek komisji

5

Potęga Bogusław

Członek komisji

6

Kukulski Mieczysław

Członek komisji

7

Żak Mieczysław

Członek komisji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.12.2018 09:32
Modyfikacja Karolina Piekło 03.12.2018 09:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.12.2018 09:38 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.12.2018 09:32 Publikacja 1