Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IIK.271.4.2.2020
Tytuł „Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Korniaktowie Płn. i odcinków sieci wodociągowej – etap I”
Data publikacji 2020-05-18
Termin składania ofert 2020-06-03 09:30
Termin otwarcia ofert 2020-06-03 10:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
ogloszenie_o_zamowieniu_3.pdf - (413,68 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SIWZ - (8,24 MB)
Inne informacje zał. nr 1 - Wzór oferty

zał. nr 2 - Wzór oświadczenia z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. nr 3 - Wzór oświadczenia z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu

zał. nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

zał. nr 5 - Wzór wykazu osób

zał. nr 6 - Wzór oświadczenie o osobach

zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

zał. nr 8 - Wzór umowy

Dokumentacja

Przedmiary Robót

Specyfikacje Techniczne

Protokół z sesji otwarcia ofert
Protokół z sesji otwarcia ofert - (408,51 KB)
Inne informacje
Zawiadomienie o wyborze oferty - (520,76 KB)