Zarządzenia 2017

Data dodania: 2017-12-05

ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 4 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2017 WÓJTA GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert dotyczących realizacji zadań publicznych w roku 2018, określonych w Załączniku do Uchwały
Nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2017 roku  w sprawie Programu Współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 rok oraz regulaminu powoływania i pracy komisji konkursowej.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2017 08:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2017 08:12 Publikacja 1