Uchwały Rady Gminy

UCHWAŁA NR I/1/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 20 LISTOPADA 2018 r.

UCHWAŁA NR I/1/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 20 LISTOPADA 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Radny senior 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 26.11.2018 10:58
Modyfikacja Karolina Piekło 26.11.2018 11:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 26.11.2018 11:10 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 26.11.2018 10:58 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/2/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/2/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:10 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/3/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/3/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia rodzajów i składów liczbowych stałych komisji Rady Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:11

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:11 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/4/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/4/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:12 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/5/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/5/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:14
Modyfikacja Karolina Piekło 05.12.2018 11:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:15 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:14 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/6/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/6/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:16 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/7/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/7/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rewizyjnej.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:17 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/8/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/8/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:18 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/9/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/9/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisja ds. rozwoju gospodarczego, finansów i ochrony środowiska

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:19 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/10/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/10/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji społecznej oświaty, kultury, zdrowia i porządku publicznego

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:21 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/11/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/11/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2018 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:24 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/12/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/12/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:25 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/13/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/13/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:26 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/14/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/14/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:27 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/15/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/15/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:28

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:28 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/16/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 10:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 10:45 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/17/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. rozwoju gospodarczego, finansów i ochrony środowiska.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 10:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 10:47 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/18/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 10:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 10:54 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/19/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji społecznej oświaty, kultury, zdrowia i porządku publicznego.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:00 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/20/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania na lata 2019 -2023.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:01 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/21/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023”.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:03 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/22/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych, przyznawanych pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył UCHWAŁA NR III/22/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r. 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:03
Modyfikacja Karolina Piekło 17.12.2018 11:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:04 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:03 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/23/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2018 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:05
Modyfikacja Karolina Piekło 17.12.2018 11:06

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:06 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:05 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/24/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:07

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:07 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/25/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2018 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:18 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/26/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:44 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/27/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:45
Modyfikacja Karolina Piekło 04.01.2019 08:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:46 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:45 Publikacja 1

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BIAŁOBRZEGI NA ROK 2019

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BIAŁOBRZEGI NA ROK 2019 NR IV/28/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:59 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/29/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:01 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/30/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:02 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/31/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z  usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi na lata 2019 - 2021.

STWIERDZONA NIEWAŻNOŚC UCHWAŁY NR IV/31/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018R. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z  usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi na lata 2019 - 2021. - na podstawie Uchwały Nr IV/423/2019 z dnia 29 stycznia 2019 R. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:06
Modyfikacja Karolina Piekło 07.03.2019 11:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 07.03.2019 11:50 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:06 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/32/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:07

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:07 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/33/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2019 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:08

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:08 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/34/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Białobrzegi na 2019 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:09 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/35/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Białobrzegi na 2019 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:10 Publikacja 1

UCHWAŁA NR V/36/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:00
Modyfikacja Karolina Piekło 12.02.2019 13:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:01 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:00 Publikacja 1

UCHWAŁA NR V/37/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:05 Publikacja 1

UCHWAŁA NR V/38/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:06

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:06 Publikacja 1

UCHWAŁA NR V/39/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:09 Publikacja 1

UCHWAŁA NR V/40/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy fianansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:13 Publikacja 1

UCHWAŁA NR V/41/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019  rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:18 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VI/42/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 lutego 2019 r.

 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019  rok.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:39
Modyfikacja Karolina Piekło 27.02.2019 13:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:39 Edycja 7
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:31 Edycja 6
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:30 Edycja 5
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:27 Edycja 4
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:27 Edycja 3
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:39 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:39 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VI/43/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:41
Modyfikacja Karolina Piekło 27.02.2019 13:28

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:28 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:41 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VI/44/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Białobrzegi do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:43
Modyfikacja Karolina Piekło 27.02.2019 13:29

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:29 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:43 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/45/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.  

UCHWAŁA NR VII/45/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białobrzegi”.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Przewodniczący Rady 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 13:46
Modyfikacja Karolina Piekło 05.04.2019 14:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:02 Edycja 3
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 13:49 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 13:46 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/46/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/46/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:04 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/47/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/47/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:06

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:06 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/48/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. 

UCHWAŁA NR VII/48/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:09 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/49/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/49/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:13 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/50/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/50/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:15 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/51/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/51/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białobrzegi na rok 2019.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:17 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/52/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/52/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie funduszu sołeckiego.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:19 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/53/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/53/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi na lata 2019 – 2021.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:50 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VIII/54/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/54/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi oraz określenia granic i obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:37

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:37 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VIII/55/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/55/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:39
Modyfikacja Karolina Piekło 24.04.2019 11:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:59 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:39 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VIII/56/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/56/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:41

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:41 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VIII/57/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/57/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:58 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IX/58/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/58/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale  Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.05.2019 11:35

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.05.2019 11:35 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IX/59/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/59/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki prowizji dla sołtysów i inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.05.2019 11:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.05.2019 11:38 Publikacja 1

UCHWAŁA NR X/60/2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 10 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR X/60/2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:34 Publikacja 1

Uchwała Nr X/61//2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019

Uchwała Nr X/61//2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białobrzegi za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za rok 2018

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:48 Publikacja 1

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:55 Publikacja 1

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia  10 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Projekt na miarę” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:56
Modyfikacja Karolina Piekło 14.06.2019 14:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:57 Edycja 3
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:56 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:56 Publikacja 1

UCHWAŁA NR X/64/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR X/64/2019  Rady Gminy Białobrzegi z dnia  10 czerwca 2019 r.  w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:00 Publikacja 1

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia  10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:19 Publikacja 1

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 r.  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 roku przez Radę Gminy na realizację projektu „Projekt na miarę”

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:22

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:22 Publikacja 1

UCHWAŁA NR X/67/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 10 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR  X/67/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Białobrzegi, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019  roku                 

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:24 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XI/68/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR  XI/68/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:40
Modyfikacja Karolina Piekło 30.07.2019 11:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:40 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:40 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XI/69/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR  XI/69/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:48
Modyfikacja Karolina Piekło 30.07.2019 11:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:48 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:48 Publikacja 1

UCHWAŁA NR  XI/70/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi

 

W związku z faktem, że w treści UCHWAŁY NR  XI/70/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi umieszczonej w dniu 30 lipca 2019 r. znalazł się błąd w postaci oczywistej omyłki pisarskiej tj. w treści uchwały przy powołaniu się na numer i datę uchwały, której ta zmiana dotyczy wpisano "Nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 25 lutego 2013 r." zamiast "Nr XXVIII/149/2005 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2005 r." umieszcza się ponownie prawidłową treść uchwały.

Informacja w załączniku.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:53
Modyfikacja Karolina Piekło 09.08.2019 15:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 09.08.2019 15:47 Edycja 3
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 09.08.2019 15:45 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:53 Publikacja 1

UCHWAŁA NR  XI/71/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:57
Modyfikacja Karolina Piekło 30.07.2019 11:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:59 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:57 Publikacja 1

UCHWAŁA NR  XI/72/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 12:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 12:00 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XII/73/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.

UCHWAŁA NR  XII/73/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.  w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 11:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 11:20 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XII/74/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.

UCHWAŁA NR  XII/74/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:14 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XII/75/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:16 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XII/76/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek niektórych dodatków oraz warunków ich  przyznawania, sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:18 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XII/77/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:21 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XII/78/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Białobrzegi do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka”

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:22

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:22 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/79/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIII/79/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków w Gminie Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:41
Modyfikacja Karolina Piekło 13.11.2019 13:42

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:42 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:41 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/80/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIII/80/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:44 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/81/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIII/81/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:46 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/82/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIII/82/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:48
Modyfikacja Karolina Piekło 13.11.2019 13:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:49 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:48 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/83/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r

UCHWAŁA NR  XIII/83/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:50 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/84/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r

UCHWAŁA NR  XIII/84/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/200/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:53 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/85/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIII/85/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 terenu zabudowy usługowo - produkcyjnej, położonego w miejscowości Białobrzegi, Gmina Białobrzegi, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:55
Modyfikacja Karolina Piekło 13.11.2019 14:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 14:03 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:55 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/86/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIII/86/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum wsi Białobrzegi Gmina Białobrzegi Powiat Łańcucki Województwo Podkarpackie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:56
Modyfikacja Karolina Piekło 13.11.2019 14:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 14:04 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:56 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/87/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/87/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 08:35

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 08:35 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/88/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/88/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 08:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 08:44 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/89/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/89/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:02 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/90/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/90/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:03 Publikacja 1

UCHWAŁA NR  XIV/91/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:09 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/92/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/92/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok.

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:12 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/93/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/93/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:14 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/94/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/94/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:20 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/95/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/95/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2017r.  w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej Gminy Białobrzegi – Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:23 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/96/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/96/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:28

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:28 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/97/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/97/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:45 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/98/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/98/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:47
Modyfikacja Karolina Piekło 03.01.2020 13:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:48 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:47 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/99/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/99/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:50 Publikacja 1

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BIAŁOBRZEGI NA ROK 2020 NR XV/100/2019

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BIAŁOBRZEGI NA ROK 2020 NR XV/100/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:54 Publikacja 1

UCHWAŁA NR  XV/101/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:56 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/102/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/102/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:58 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/103/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/103/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:02 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/104/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/104/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:09 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/105/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/105/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białobrzegi na rok szkolny 2019/2020

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:10 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/106/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/106/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łańcuckiego zadania publicznego polegającego na „Letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników”

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:14 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/107/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/107/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:21 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/108/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/108/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:24 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/109/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/109/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:25 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:17
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:25 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:17 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/111/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/111/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:21
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:25 Edycja 5
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:24 Edycja 4
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:23 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:23 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:21 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:29
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:51 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:46 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:29 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich poprzez likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Korniaktowie Południowym

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:34
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:51 Edycja 4
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:46 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:34 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:34 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:39
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:50 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:46 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:39 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:45
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:50 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:46 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:45 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/116/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/116/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:50
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:51 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:50 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:55
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:56 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:55 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/118/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/118/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:57 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 10:09
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 10:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 10:10 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 10:09 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Strefa Nestora II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:30
Modyfikacja Lidia Stącel - 23.03.2020 13:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:31 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:30 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:34 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:36

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:36 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy na realizację projektu "Strefa Nestora II"

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:39 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sparwie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:44 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sparwie wyrażenia zgody na odstąpienie od bezprzetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości połozonej w Białobrzegach

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:46 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/126/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/126/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:47 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Białobrzegi na rok 2020

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:49 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:53 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:12 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:13 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:14 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:15 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:17 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:18 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sparwie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:20 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sparwie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:23 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich poprzez likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Korniaktowie Południowym wraz z oddziałem przedszkolnym

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:24 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:37

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:37 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:46 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/140/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/140/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białobrzegi za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za rok 2019

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:48 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:49 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/142/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/142/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:49
Modyfikacja Alina Kud 02.07.2020 15:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 02.07.2020 15:47 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 14:17 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:49 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:50
Modyfikacja Lidia Stącel - 01.07.2020 14:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 14:17 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:50 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:51 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:52

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:52 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi oraz określenia granic i obwodów tych szkół od dnia 1 września 2020 roku

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:55 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi od dnia 1 września 2020 roku

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:58 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XX/148/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XX/148/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:41
Modyfikacja Lidia Stącel - 29.07.2020 11:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:43 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:41 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XX/149/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XX/149/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:42
Modyfikacja Lidia Stącel - 29.07.2020 11:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:43 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:42 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XX/150/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XX/150/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:44
Modyfikacja Lidia Stącel - 29.07.2020 11:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:44 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:44 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XX/151/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XX/151/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białobrzegi na rok szkolny 2020/2021

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:46 Publikacja 1